تولید ۲۰ درصد گوشت قرمز توسط عشایر کشور

دهقان نیوز / هم اکنون عشایر با داشتن حدود ۲۳ میلیون واحد دامی ۲۰ تا ۲۵ درصد گوشت قرمز تولیدی کشور را تولید می کنند که این رقم بیانگر نقش و جمعیت عشایری در اقتصاد جامعه است.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی

دهقان نیوز / وی با تاکید برضرورت گذر کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی، علمی و فناورانه با ارزش افزوده مضاعف گفت: تنها راه حل این گذر نیز بهره گیری از دانش و فناوری روز دنیا است که منجر به افزایش چند برابری تولید شود.

زمین‌خواری ۱۰ هزار هکتاری کشاورزی در سال / راه‌اندازی سامانه ۱۳۱ برای شناسایی ساخت و سازهای غیرمجاز

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته شده تخریب می‌شود، گفت: در سال ۹۳-۹۴ میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۰ درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است.