یک کارخانه راکد را مجهز به ۱۷ سالن پرورش قارچ کردم / برای ۲۵ نفر شغل ایجاد کردم

یک کارخانه راکد را مجهز به ۱۷ سالن پرورش قارچ کردم / برای ۲۵ نفر شغل ایجاد کردم

دهقان نیوز / آغاز کار ما برای تولید قارچ همزمان شد با پرداخت تسهیلات بسیج سازندگی که به دلیل عدم توان ساخت و ساز برای تولید، اقدام به شناسایی کارخانه‌های تعطیل‌شده کردیم.   یک کارآفرین دانش‌آموخته دانشگاهی در رشته کشاورزی با خلاقیت، کارخانه راکد را مجهز به ۱۷ سالن پرورش قارچ کرده و برای ۲۵

استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی

دهقان نیوز / کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی بلاتکلیف بوده و سرنوشت نامعلومی در زمینه استخدام دارند و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند تا جایی که وزارت جهاد کشاورزی نیز بر این مهم تأکید دارد. نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی موافقت کردند. به گزارش دهقان