قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می‌شود

قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می‌شود

سازمان برنامه و بودجه گزارش داد وزارت جهاد کشاورزی برنامه جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را در سال ۹۶ برای محصولات جو و ذرت انجام داد و بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشت.

سیر تا پیاز هیدروپونیک

هیدروپونیک که به آن «آب‌کشت» هم گفته می‌شود، در واقع گونه‌ای از کشت گیاهان است که در آن با حذف خاک، پرورش گیاه در آب انجام می‌شود.