اقدام ارزشمند قوه قضاییه در ابطال ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی / قوه قضاییه از نادیده گرفته شدن منافع کشاورزان جلوگیری کرد / وزارت جهاد کشاورزی نباید برای حل مشکل چند روزه بازار، خلاف شعار سال مقام معظم رهبری عمل می کرد