بازدید معاون توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان تعاون روستایی از مرکز فروش آنلاین محصولات غذایی کشاورزی(شرکت بروز رسان) / محمد فوزی: فروش از مزرعه و واحدهای تولیدی بصورت مستقیم و بدون واسطه در شرکت بروزرسان