دولتی های عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در سایه تشکلهای کشاورزی حرف خود را زدند / تشکلی که قدرت اجرایی ندارد ماندنش بی فایده است / کشاورزان، سیاهی لشکر نمی خواهند! / درست نیست چون بودجه نیست بگویند گندم 15 هزار تومان!
آقامیری بر اعضا غیردولتی شورای قیمت گذاری اعمال فشار می نموده / برای مصوبه ۱۵ هزار تومان گندم ظاهرا دست گردان امضا گرفته شده که خلاف قانون است / از نیکبخت انتظار داریم جلسه شورا را فوری برگزار کند و برای گندم پارسال مصوبه قانونی و شرعی از شورا بگیرد