کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی چیست؟

کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی چیست؟

هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های مرتبط با آن دریچه‌های امیدوارکننده ای از راه‌کارهای خلاقانه و پاسخ‌های هوشمندانه را به روی کشاورزان گشوده است.

با واگذاری سازمان تعاون روستایی بشدت مخالفیم / تعاون یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور است / دولت بجای واگذاری تعاون روستایی باید از آن حمایت کند / انتقال وظایف تعاون روستایی تنها بر اساس قانون مجلس ممکن است