چرا گوجه گران شد؟

رشد بی‌رویه صادرات موجب افزایش نرخ سیب زمینی، گوجه در اصفهان شده است.