حمایت دولت از خرید مرکبات

مجلس خواستار اهتمام دولت برای رونق صادرات محصولات کشاورزی و پیش بینی مشوق های صادراتی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

دشواری های صادرات محصولات کشاورزی

در زمینه صادرات محصولات کشاورزی برضرورت حمایت از تولید بخش کشاورزی برای حضور در بازارهای منطقه و ضرورت اختصاص یارانه به محصولات صادراتی از سوی کشاورزان و مسئولان بخش کشاورزی تاکید می شود.

 انتقاد قائم مقام خانه کشاورز از عملکرد اتاق بازرگانی / صادرات محصولات کشاورزی هنوز دغدغه اتاق نیست / صادرات مرکبات بدون پادرمیانی رجال سیاسی ؛ هرگز

دهقان نیوز / اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان پیشرو در صادرات به‌شمار می‌رود که با شناسایی بازار و پشتیبانی تجار می‌تواند محصولات کشاورزی را در سبد صادراتی غیرنفتی قرار دهد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.