قیمت واقعی گوشت چقدر است؟

بسیاری از مسئولان قیمت‌های فعلی گوشت در بازار را غیرمنطقی می‌دانند، از این رو امیدوارند با واردات دام زنده بازار به تعادل برسد.

قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می‌شود

قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می‌شود

سازمان برنامه و بودجه گزارش داد وزارت جهاد کشاورزی برنامه جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را در سال ۹۶ برای محصولات جو و ذرت انجام داد و بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشت.