پیام تبریک دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی به مدیرعامل جدید تعاون روستایی / به تشکلها توجه ویژه کنید / لزوم توسعه زنجیره صنایع غذایی

پیام تبریک دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی به مدیرعامل جدید تعاون روستایی / به تشکلها توجه ویژه کنید / لزوم توسعه زنجیره صنایع غذایی

دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران با صدور پیامی انتصاب آقای مهندس طهماسبی را بعنوان مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تبریک گفت.