آغاز کشت گندم در کشور + توصیه های مجری طرح گندم به کشاورزان

دهقان نیوز / مسئولیت اصلی تولید بر عهده کشاورزان است. کارشناسان و ناظرین مستقر در خدمات وزارت جهاد کشاورزی خودشان را موظف می‌دانند که با کشاورزان همکاری خوبی داشته باشند و بر مزارع نظارت داشته باشند.   مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گندم در برخی مناطق سردسیر آغاز شده، گفت: