واکنش رییس مجمع ملی تشکلهای کشاورزی در پی سانحه رانندگی برای ناظرین کشاورزی / وزیر جهاد پیگیری کند

  دهقان نیوز / این مساله به هیچ وجه قابل توجیه نیست که محل کار بیشتر بانوان تازه استخدام شده صدها کیلومتر دورتر از محل سکونت آنها باشد و بخش زیادی از حقوق اندک خود را صرف ایاب و ذهاب کنند. رییس مجمع ملی تشکلهای کشاورزی، تغییر محل کار ناظرین تازه استخدام شده شاغل در

آغاز کشت گندم در کشور + توصیه های مجری طرح گندم به کشاورزان

دهقان نیوز / مسئولیت اصلی تولید بر عهده کشاورزان است. کارشناسان و ناظرین مستقر در خدمات وزارت جهاد کشاورزی خودشان را موظف می‌دانند که با کشاورزان همکاری خوبی داشته باشند و بر مزارع نظارت داشته باشند.   مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گندم در برخی مناطق سردسیر آغاز شده، گفت: