هشدارهای مهم هواشناسی به کشاورزان

هشدارهای مهم هواشناسی به کشاورزان

سازمان هواشناسی با صدور هشدارهای مهم برای کشاورزان از وقوع کولاک برف در ۸ استان و کاهش آلودگی هوا طی امروز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد.