اقدام ارزشمند قوه قضاییه در ابطال ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی / قوه قضاییه از نادیده گرفته شدن منافع کشاورزان جلوگیری کرد / وزارت جهاد کشاورزی نباید برای حل مشکل چند روزه بازار، خلاف شعار سال مقام معظم رهبری عمل می کرد
حمايت از ديم كاران با كاهش حق بيمه

حمايت از ديم كاران با كاهش حق بيمه

حق بیمه هر هکتار از دیمزار‌ها در سال زراعی جدید، مبلغ ۲۳۰ هزار تومان تعیین و توافق شد که کشاورزان ۱۳۰ هزار تومان از این رقم را پرداخت خواهند کرد.؛