قیمت چغندرقند اعلام می‌شود

قیمت چغندرقند اعلام می‌شود

قیمت هر کیلوگرم چغندرقند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و شرایط تورمی قیمت‌ها در کشور نباید کمتر از ۴ هزار تومان باشد.؛