بکارگیری ۸۰۰۰ مهندس ناظر کشاورزی در بخش ترویج

دهقان نیوز / برای تقویت و توسعه ترویج در بخش کشاورزی طرح چهار مرحله‌ای را آماده کرده‌ایم که از طریق بکارگیری ۸۰۰۰ نفر ناظر کشاورزی اجرایی می‌شود که پیش بینی می شود این ۸۰۰۰ کارشناس ۱۰ هزار پهنه را در کل کشور پوشش دهند.

تفاهم نامه ای برای حمایت از کشاورزی

دهقان نیوز / تفاهم نامه همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی امضاء شد.

پرداخت وام خوداشتغالی به روستاییان

دهقان نیوز / نخستین بحث ما درباره روستا باید تغییر نگاه به روستاها باشد و باید این مناطق را کانون تولید ارزش آفرینی بدانیم و مادامی که روستاها محل سکونتگاه باشد به توسعه نمی رسند و اقتصاد مقاومتی که نقش اصلی را روستاها در آن ایفا می کنند محقق نمی شود.