حجتی کارت زرد گرفت

حجتی کارت زرد گرفت

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند و حجتی کارت زرد گرفت.