افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

وی از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۶ خبر داد و افزود: قیمت هر کیلوگرم گندم در سال ۹۶ به ۱۳ هزار ریال افزایش می یابد.