واگذاری سازمان تعاونی روستایی، به بدنه تولید صدمه می زند / با انحلال تعاون روستایی بشدت مخالفیم / تعاون روستایی جایگاه ویژه ای در افزایش بهره وری دارد / لزوم حمایت همه جانبه دولت از شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی / باید اختیارات بیشتری به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها داده شود