گفتگو با یک کشاورز شهر میامی

گفتگو با یک کشاورز شهر میامی

الگوی کشت فقط در حد حرف بود. نسل جوان علاقه ای به کشاورزی ندارد. دولت در تولید ماشین آلات کشاورزی سرمایه گزاری نمی کند.