اخبار

‌اهمیت ندادن به صنایع غذایی، بی‌‌‌توجهی به بخش کشاورزی است / طرح شتاب‌دهی صنایع غذایی را شروع کردیم / حمایت از تولید به شکل قانونی از مطالبات تولیدکنندگان صنایع غذایی است / گاهی صدور مجوز یک واحد تولیدی، یک سال طول می‌‌‌کشد