اخبار

آیا زمان پاسخگویی پیشه ور در مورد پشت پرده تصویب قیمت گندم فرا رسیده؟ / گمانه زنی هایی در مورد موافقت رییس اتاق اصناف با قیمت ۱۷۵۰۰ تومانی گندم در قبال کسب حمایت وزیر / عملکرد بهزاد نسب مشاور عالی وزیر در جلسه دوشنبه پرده از این رازها برخواهد داشت / اسنادی در چند روز آینده بدست دهقان نیوز می رسد که افشای آنها بعد از عید سعید فطر، افکار عمومی بخش کشاورزی را شوکه خواهد کرد