اخبار

دلایل گرانی گوجه‌فرنگی؟

دلایل گرانی گوجه‌فرنگی؟

در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی به حداکثر میزان خود برای مصرف‌کننده رسیده و بیش از این افزایش قیمت اتفاق نخواهد افتاد.