اخبار

بخش کشاورزی در این دوره باید جایگاه نخبگان باشد / تنظیم‌گری هوشمند را در تعاون روستایی اجرا می کنیم / بسیاری از فارغ‌التحصیلان کشاورزی بیکارند / عبور از کشاورزی سنتی با توانمندسازی تعاونی‌های روستایی و تشکل‌ها