اخبار

بدنبال یکپارچه‌سازی اراضی و افزایش درآمد کشاورزان هستیم / توسعه کشاورزی صنعتی با توانمندسازی نظام‌های بهره‌برداری / خرد بودن اراضی از چالش‌های اساسی کشاورزی است
مدیرکل نظام های بهره برداری تعاون روستایی:

بدنبال یکپارچه‌سازی اراضی و افزایش درآمد کشاورزان هستیم / توسعه کشاورزی صنعتی با توانمندسازی نظام‌های بهره‌برداری / خرد بودن اراضی از چالش‌های اساسی کشاورزی است

توسعه کشاورزی صنعتی با توانمندسازی نظام‌های بهره‌برداری محقق می‌شود.

هدف شبکه تعاونی تولید روستایی حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است / عرضه مستقیم محصولات کشاورزی برای کوتاه کردن دست دلال / تولیدکنندگان، محصولات خود را بطور مستقیم به مردم عرضه می کنند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی:

هدف شبکه تعاونی تولید روستایی حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است / عرضه مستقیم محصولات کشاورزی برای کوتاه کردن دست دلال / تولیدکنندگان، محصولات خود را بطور مستقیم به مردم عرضه می کنند

تعاون روستایی اقدام به برپایی غرفه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی نمود.