اخبار

قیمت تمام شده گندم ۲۸۰۰ تومان است
واکنش نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران به مصوبه هیات وزیران

قیمت تمام شده گندم ۲۸۰۰ تومان است

قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم بر اساس هزینه های روز و در نظر گرفتن سود ۱۵ درصد ۲۸۰۰ تومان است.

حمایت دولت از کشاورزی فقط شعار است / دولت دست از اقدامات صوری بردارد / با وجود محدودیت برای کشاورزی، رئیس جمهور از درآمد ۱۲ برابری کشاورزان سخن می گوید
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به بی مهری دولت برای جهش تولید در بخش کشاورزی

حمایت دولت از کشاورزی فقط شعار است / دولت دست از اقدامات صوری بردارد / با وجود محدودیت برای کشاورزی، رئیس جمهور از درآمد ۱۲ برابری کشاورزان سخن می گوید

بی مهری دولت جلوی جهش و رشد تولید را گرفته است.